Polityka prywatności

DEFINICJE

 1. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: https://www.n14.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej,
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Plików Cookies informuje o zasadach wykorzystywania plików cookies, jakie mogą zostać udostępnione podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej.

 

ZAKRES ORAZ ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej zbierane są informacje o aktywności użytkownika w serwisie, w tym również dane zapisywane w postaci plików cookies
i logów serwera, które jednak nie stanowią danych osobowych, gdyż nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

 

COOKIES I LOGI SERWERA

 1. Strona Internetowa wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, które stanowią krótkie informacje tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej.
 2. Przy ponownym połączeniu ze Stroną Internetową, witryna rozpoznaje urządzenie, na którym strona jest otwierana. Pliki mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora, a także dostawców usług wykorzystanych w tworzeniu Strony Internetowej.
 3. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika bez dodatkowych informacji nie jest możliwe.
 4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na wykorzystywanych przez Państwa urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie Internetowej pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
 5. Cookies wykorzystywane w funkcjonowaniu Strony Internetowej spełniają następujące funkcje:
  1. stan sesji — pliki cookies przenoszą m.in. informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Dają również możliwość identyfikacji wyświetlanych błędów. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  2. tworzenie statystyk — pliki cookies służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać Stronę Internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
 6. W przypadku, gdy Pan/Pani nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu Strony Internetowej, ustawienia w przeglądarce internetowej należy zmienić w następujący sposób:
 7. całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies, lub
 8. żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 9. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.
 10. Niektóre zdarzenia wywoływane przez osoby korzystające ze Strony Internetowej i informacje o nich są zapisywane w formie logowania na serwerze. Zapisane w ten sposób dane służą wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem Strony Internetowej, zapewnienia jej prawidłowej obsługi i nieprzerwanego działania jej poszczególnych funkcjonalności.
 11. Jako logi serwera mogą zostać zapisane następujące informacje:
 12. marka i model urządzenia na którym otwierana jest strona;
 13. identyfikator sprzętowy;
 14. rodzaj i wersja systemu operacyjnego;
 15. data i godzina logowania,
 16. adres IP urządzenia.
 17. W formie logowań mogą być zapisywane również logi poszczególnych działań użytkowników. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach przeznaczonych do obsługi poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej.
 18. Dane wskazane w ust. 9 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, a ich wykorzystanie obejmuje jedynie działania wskazane w ust. 8 powyżej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę Prawo telekomunikacyjne.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Użytkownik zostanie poinformowany przez publikację nowego tekstu Polityki na Stronie Internetowej oraz wyświetlenie komunikatu przy wejściu na Stronę Internetową.
 3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2021 roku.
Ulubione ()
Realizacja
System CRM dla deweloperów OneButton